اجرای عملیات انتقال نیرووبرق رسانی شبکه های توزیع در محدوده عملیاتی منطقه برق بوعلی ( عمومی یک مرحله ای)
نوع: مناقصه
شماره: 911510616
سازمان مرکزی: شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ
سازمان برگزار کننده: شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ
نوع برگزاری:
موضوع:
حوزه فعالیت :
توضیح مختصر:

توضیحات:

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای

شماره 911510616

ثبت نام و دریافت اسناد مناقصه 

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ در نظر دارد اجرای عملیات  انتقال نیرووبرق رسانی شبکه های توزیع در محدوده عملیاتی منطقه برق بوعلی را به پیمانکار واجد شرایط از طریق عقد قراردادهای pc  واگذار نماید . لذا از متقاضیان دعوت می شود از تاریخ درج آگهی نوبت دوم  روز چهار شنبه تاریخ 17/03/91 به مدت 5 روزکاری لغایت  دو شنبه مورخ 22/03/91 جهت دریافت  اسناد مناقصه از طریق سایت شرکت به نشانی  www.tbtb.ir   اقدام نمایند.

 شرح مختصری از کار (نوع، کمیت و کیفیت خدمات)

انتقال نیرووبرق رسانی شبکه های توزیع در محدوده عملیاتی منطقه برق بوعلی   حدوداً 5.100.000.000 ریال

مبلغ و نوع سپرده شرکت در مناقصه: 210.000.000 ریال بصورت  ضمانت نامه بانکی  و یا چک تضمین شده بانکی  یا واریز وجه بحساب جاری شماره 0101801171004 بنام شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ بانک صادرات شعبه ملاصدرا یا مطالبات تائید شده نزد شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

به پیشنهادهای فاقد سپرده ، سپرده های مخدوش ، سپرده های کمتر از میزان مقرر ، چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد .                                   

محل دریافت اسناد مناقصه : : اسناد مناقصه از طریق سایت شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ ،قسمت اطلاع رسانی معاملات به نشانی  www.tbtb.ir   قابل دریافت می باشد.

محل بازگشایی اسناد مناقصه: منطقه برق بوعلی بنشانی تهران - میدان امام حسین (ع) ابتدای خیابان دماوند روبروی بیمارستان بوعلی

قیمت اسناد : مبلغ  500.000  ریال بصورت نقدی به حساب شماره 2195121206005 بنام  حساب امانی سایر درآمدها نزد بانک صادرات شعبه ملاصدرا  بنام شرکت توانیر  . 

تاریخ دریافت و بازگشایی اسناد مناقصه : تا ساعت 9 صبح روز  شنبه تاریخ 03/04/91 و بازگشایی ساعت 10 صبح همان روز میباشد .

شرایط متقاضیان جهت شرکت در مناقصه :

-      ارائه اصل فیش پرداختی خرید اسناد مناقصه مطابق برنامه زمانی فروش اسناد  در زمان تحویل  اسناد مناقصه الزامی می باشد. بدیهی است اسناد مناقصه فاقد فیش واریزی از مناقصه گران دریافت نخواهد شد.

-      داشتن گواهینامه صلاحیت پیمانکاری دررشته نیرو ازمعاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی ریاست جمهوری (سازمان مدیریت وبرنامه ریزی سابق ) الزامی میباشد.

-         داشتن حداقل یک کار مشابه در زمینه موضوع مناقصه الزامی می باشد.

هزینه درج دو نوبت آگهی روزنامه بعهده برنده مناقصه می باشد

سایر اطلاعات و جزییات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است .

متقاضیان میتوانند جهت اطلاعات بیشتر به  سایتwww.tavanir.org.ir    شبکه اطلاع رسانی معاملات توانیر یا به سایت  http://iets.mporg.ir پایگاه ملی مناقصات و سایت شرکت به آدرس www.tbtb.ir  مراجعه نمایند.

 

                                        شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

ثبت نام و دریافت اسناد مناقصه 

 


شعار سال

تعداد کاربران آنلاین : ۳۳ نفر | بازدید کل : ۲,۷۹۹,۵۰۴ نفر | بازدید امروز : ۱,۷۰۹ نفر | بازدید دیروز : ۶۵۳ نفر | پربیننده ترین روز : ۱۷ آبان ۱۳۹۳ | بیشترین بازدید روزانه : ۶۵,۳۰۳ نفر
کلیه حقوق این وب‌سایت متعلق به شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ می‌باشد.